Useimpia tavaroita ja palveluja koskee niin sanottu yleinen verokanta eli 24%. Alla näet pienemmällä ALV kannalla verotettavat tavarat ja palvelut jotka ovat tyypillisiä kevytyrittäjille.14% ALV:

 • Ravintola- ja ateriapalveluiden myynti (Poislukien Alkoholi- ja tupakkatuotteet)
 • Elintarvikkeet
 • Rehu


10% ALV:

 • Liikuntapalvelut
 • Henkilökuljetukset
 • Majoituspalvelut
 • Televisio- ja yleisradiotoiminnasta saadut korvaukset


0% ALV:

 • Rakennusalan ALV 0%, jolloin ostajana on rakennusyhtiö joka ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveron (AVL) 8 c §
 • Luvanvarainen Sosiaalihuollon tai terveysalan palvelu
 • Esiintyvän taiteilijan tai muun julkisen esiintyjän tai urheilijan palkkio

Palveluun rekisteröityminen ei maksa mitään. Rekisteröityminen on ilmaista eikä velvoita palvelun käyttöön. Voit myös perua rekisteröitymisesi milloin tahansa.
Toiminimen perustaminen ei ole vaikeaa, mutta samalla sitoudut yrittäjän vastuisiin ja velvollisuuksiin. Jos käytät bisse.fi laskutuspalvelua, velvollisuudeksesi jää vain YEL maksut jos YEL ehdot täyttyvät. bisse.fi voi tarvittaessa auttaa myös YEL maksujen maksamisen kanssa.
Alaikäraja on 15 vuotta. Alle 18-vuotiailta käyttäjiltä vaaditaan vanhempien kirjallinen suostumus palvelun käyttöön. Palvelussamme ei ole yläikärajaa. Myös alaikäinen voi käyttää palveluamme, mutta ikäraja on 15 vuotta. Myös alaikäiseltä vaaditaan aina verokortti palkanmaksua varten.
Verotuksen ja kirjanpidon näkökulmasta katsottuna olet palkansaaja. Työttömyysturvan osalta sinua pidetään Työttömyysturvalain muutoksen jälkeen 1.1.2016 alkaen yrittäjänä. Työeläkeyhtiöiden päätöksen myötä sinut on ehtojen täyttyessä tulkittu myös 1.5.2017 alkaen kuuluvaksi yrittäjän eläkevakuutuksen piiriin.
Kun työskentelet verokortilla, toimeksiantajasi joutuu hoitamaan kaikki palkanmaksuun liittyvät velvoitteet johon saattaa mennä paljonkin aikaa. Monet pitävät tätä hankalana, aikaavievänä ja jopa mahdottoman tuntuisena. Miksi maksun lisäksi pitäisi vielä käyttää tunteja omaa aikaansa verojen maksamiseen? Meidän palvelun kautta kaikki byrokratia hoituu puolestasi ja asiakkan ei tarvitse kuin maksaa lasku. Kun laskutat bisse.fi:n kautta, palveluidesi ostaminen on huomattavasti helpompaa!
Oikeus työttömyysturvaan säilyy, jos kevytyrittäjyystulot ovat korkeintaan 300 €/kk ja yritystoiminta on osa-aikaista.

Henkilö tai kevytyrittäjä, joka käyttää laskutuspalvelua, kuten bisse.fi:ssä, tekemänsä työsuorituksen laskuttamiseen ei ole juridisesti yrittäjä, eikä tavallinen palkansaajakaan. Kevytyrittäjä on verotuksellisesti palkansaaja, jolla voi olla lakisääteinen velvollisuus maksaa YEL-maksua eli yrittäjän eläkevakuutusta jos YEL ehdot täyttyvät. Jokaisen laskutuspalvelun kautta veloitettavan työsuorituksen ajaksi muodostuu määräaikainen työsuhde. bisse.fi:n kautta tehty työ katsotaan työvoimapoliittisesti ja eläkevakuuttamisen kannalta yrittäjämäisesti tehdyksi työksi. Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus on pakollinen, kun kaikki seuraavat ehdot täyttyvät kohdallasi:


 • Olet 18-68 vuotias
 • Kevytyrittäminen laskutuspalvelun kautta on toistuvaa eli lähetät useamman kuin yhden laskun ja toimintasi kevytyrittäjänä tai yrittäjänä jatkuu vähintään neljä kuukautta
 • Työtulosi ovat vähintään 8 261,72 euroa 12 kuukauden ajanjaksolla (2022)
 • Et saa työeläkelakien mukaista vanhuuseläkettä

YEL-vakuutuksen voi ottaa myös jälkikäteen, mutta se on otettava 6 kuukauden sisällä siitä hetkestä kun YEL-vakuuttamisen ehdot täyttyvät. Muuten joutuu maksamaan laiminlyöntikorotusta