Mitä on Kevytyrittäjyys?

Kevytyrittäjä on henkilö, joka laskuttaa asiakasta tehdystä työstä ilman omaa yritystä tai y-tunnusta. Kevytyrittäjä laskuttaa työnsä laskutuspalvelun avulla, jolloin kevytyrittäjän ei tarvitse huolehtia muusta kuin laskun lähettämisestä.


Virallisemmin voidaan puhua itsensä työllistäjästä, henkilöstä joka työllistää itsensä yrittäjämäisesti laskutuspalvelun kautta.


Laskutuspalvelun avulla kevytyrittäjä voi helposti myös testata omaa liikeideaansa ilman sen suurempia investointeja paperityöhön ja byrokratiaan.


Verotuksessa kevytyrittäjä voi olla palkansaaja, vaikka hänet työ- ja sosiaalivakuutuksessa katsottaisiinkin yrittäjäksi. Laskutuspalvelu maksaa kevytyrittäjälle työkorvausta.


Laskutuspalvelumme maksaa korvauksen kevytyrittäjän asiakkaalleen tekemästä työstä palkkana ja hoitaa kevytyrittäjän puolesta ennakonpidätyksen, arvonlisäveron ja tarvittaessa myös yrittäjän eläkevakuutusmaksut.


Kenelle sopii Kevytyrittäjyys?

Kevytyrittäjä on henkilö, joka laskuttaa asiakasta tehdystä työstä ilman omaa yritystä tai y-tunnusta. Kevytyrittäjä laskuttaa työnsä laskutuspalvelun avulla, jolloin kevytyrittäjän ei tarvitse huolehtia muusta kuin laskun lähettämisestä.