kulukorvaukset

Kevytyrittäjän kulukorvaukset

Mitä kulukorvauksia kevytyrittäjä voi vähentää?

Man looking at expenses

Miten lisään matkustamisen kulukorvaukset? - Lyhyesti

Verottajan ohjeistuksen mukaan on kaksi tapaa lisätä kulukorvaus jotta se voitaisiin hyväksyä verottomaksi kustannukseksi. Molemmissa tapauksissa kulut pitää olla eritelty laskulla. Lisäksi laskutuspalvelulle täytyy toimittaa allekirjoitettu toimeksiantosopimus mistä käy ilmi mitä kevytyrittäjä ja hänen asiakkaansa ovat sopineet matkakustannusten korvaamisesta.

1. Esimerkki - Palkan lisäksi maksettavat korvaukset

Laskutuspalveluyrityksen asiakkaalle toimittamassa laskussa on eritelty:


  • Työ: 500 euroa + 120eur alv 24%
  • Kolme kokopäivärahaa á 45 euroa, yhteensä 135 euroa + 32.4eur (alv 24%)

Asiakas maksaa laskun mukaisesti laskutuspalveluyritykselle yhteensä 787.4 euroa.


2. Esimerkki - Kokonaispalkkaan sisältyvät korvaukset

Laskutuspalveluyrityksen asiakkaalle toimittamassa laskussa on eritelty:


  • Työ: 635 euroa + 152.4eur (alv 24%)
  • Maininta laskussa: Kokonaiskorvaukseen sisältyy kolme kokopäivärahaa (á 45 euroa, yhteensä 135 euroa)

Asiakas maksaa laskun mukaisesti laskutuspalveluyritykselle yhteensä 787.4 euroa.

Jos kyse on matkakorvauksista, työn suorittajan on esitettävä matkakustannusten korvausten maksajalle eli laskutuspalveluyritykselle matkalasku, josta tulee käydä ilmi muun muassa:


  • matkan tarkoitus
  • kohde
  • tarvittaessa matkareitti
  • matkustamistapa
  • matkan alkamis- ja päättymisajankohdat

Esimerkki matkalaskusta


Verottajan ohjeistus verovapaiden kustannusten korvaamiseen (01.01.2024)

Mikä on kulukorvaus?

Kulukorvaus korvaa kulut jotka aiheutuivat suoraan työstä. Kulukorvaus ei ole palkkaa, joten kulukorvauksista ei tarvitse maksaa veroja taikka palkan sivukuluja.


Verotuskäytännössä on hyväksytty, että myös laskutuspalveluyritys voi maksaa matkakustannusten korvauksia verovapaasti matkalaskua vastaan, jos laskutuspalveluyritys ja työn suorittaja ovat sopineet työtä koskevan suorituksen maksamisesta palkkana. Lisäksi edellytetään, että työn suorittaja on sopinut asiakkaan kanssa matkakustannusten korvaamisesta. Käytännössä laskutuspalveluyritys voi tietää ja todentaa asian vain, jos työn suorittaja ja asiakas ovat tehneet kirjallisen tai sähköisen toimeksiantosopimuksen, joka on laskutuspalveluyrityksen saatavilla.


Lähde: Verottajan ohjeistus verovapaiden kustannusten korvaamiseen (01.01.2024)

Matkakulut ja korvaukset

Jos kevytyrittäjä tekee työmatkan työn tarjoaja voi maksaa kilometrikorvausta oman auton käytöstä. omalla autolla, työn tarjoaja voi maksaa verottomasti kilometrikorvausta oman auton käytöstä. Korvauksen suuruus määritellään Verohallinnon vuosittain antamassa päätöksessä

Esimerkki - Palkan lisäksi maksettavat korvaukset

Työn suorittaja ja asiakas ovat sopineet, että työtä koskevan 500 euron palkkion lisäksi asiakas maksaa työn suorittajalle työhön liittyvien matkojen perusteella päivärahaa. Työn suorittaja toimittaa laskutuspalveluyritykselle matkalaskun kolmesta päivärahasta ja laskutuspalveluyritys tarkastaa, että edellytykset verovapaiden matkakustannusten korvaamiselle täyttyvät. Laskutuspalveluyrityksen asiakkaalle toimittamassa laskussa on eritelty 500 euron palkkio ja kolme kokopäivärahaa (á 45 euroa, yhteensä 135 euroa). Asiakas maksaa laskun mukaisesti laskutuspalveluyritykselle yhteensä 635 euroa.


Tässä tapauksessa matkakustannusten korvaukset ovat työn suorittajalle verovapaita. Laskutuspalveluyritys toimittaa ennakonpidätyksen ja maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksun 500 euron palkasta. Laskutuspalveluyritys ilmoittaa palkan lisäksi myös matkakustannusten korvaukset tulorekisteriin.


Työn suorittaja ei voi vaatia lisääntyneitä elantomenoja vähennettäväksi omassa verotuksessaan, koska laskutuspalveluyritys on maksanut hänelle verovapaita matkakustannusten korvauksia.

Esimerkki - Kokonaispalkkaan sisältyvät korvaukset

Työn suorittaja ja asiakas ovat sopineet työtä koskevasta 500 euron kokonaisveloituksesta, joka sisältää myös työstä aiheutuneet kilometrikorvaukset ja päivärahat. Työn suorittaja toimittaa laskutuspalveluyritykselle matkalaskun kolmesta päivärahasta ja kilometrikorvauksista ja laskutuspalveluyritys tarkastaa, että edellytykset verovapaiden matkakustannusten korvaamiselle täyttyvät. Laskutuspalveluyrityksen asiakkaalle toimittamassa laskussa on eritelty kokonaiskorvaus 500 euroa, johon sisältyy kolme kokopäivärahaa (á 45 euroa, yhteensä 135 euroa) ja kilometrikorvaukset (100 km x 0,46 euroa, yhteensä 46 euroa). Asiakas maksaa laskun mukaisesti laskutuspalveluyritykselle 500 euroa.


Tässä tapauksessa matkakustannusten korvaukset ovat työn suorittajalle verovapaita. Laskutuspalveluyritys toimittaa ennakonpidätyksen ja maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksun palkasta, josta on vähennetty verovapaat matkakustannusten korvaukset eli 319 eurosta. Laskutuspalveluyritys ilmoittaa palkan lisäksi myös matkakustannusten korvaukset tulorekisteriin.


Työn suorittaja ei voi vaatia lisääntyneitä elantomenoja vähennettäväksi omassa verotuksessaan, koska laskutuspalveluyritys on maksanut hänelle verovapaita matkakustannusten korvauksia.


Vain kilometrit voi syöttää korvattaviksi, ei muita autoon liittyviä kustannuksia, kuten esimerkiksi tuulilasinpesunestettä. Lisätessä ajettujen kilometrien määrää, on ajopäiväkirjasta oltava asiakirja veroviranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Tätä kutsutaan lokikirjaksi ja se on säilytettävä mahdollista myöhempää käyttöä varten. Kuluihin voi myös lisätä esimerkiksi työkeikkaan liittyvät julkisen liikenteen matkalippukulut. Myös majoituskulut voi lisätä, jos tekee useamman päivän työkeikan jollain toisella paikkakunnalla.


Työn suorittajan on esitettävä matkakustannusten korvausten maksajalle eli laskutuspalveluyritykselle matkalasku, josta tulee käydä ilmi muun muassa matkan tarkoitus, kohde, tarvittaessa matkareitti, matkustamistapa, matkan alkamis- ja päättymisajankohdat.

Ateriakorvaukset

Mikäli ei ole mahdollisuutta syödä normaalissa ruokailupaikassa, eikä ansaitse päivärahaa samoista päivistä, voi työaikana syöty ruoka lisätä ateriakuluihin. Ateriakorvauksen enimmäismäärä on 11,25 euroa (vuonna 2022).


Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että henkilöllä ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan. Ruokien kuitit ja todiste korvauksen tarpeesta (esim. liikkuva työ) on säilytettävä henkilökohtaisesti myöhempää käyttöä varten.

Kulut joita ei voi vähentää

Hankintoja joihin saattaa liittyä yksityiskäyttöä tai joilla on pitempiaikaista käyttöä ei hyväksytä kulukorvaukseksi. Esimerkiksi vaatteet, puhelin tai tietokone ei ole sellaisia joita kevytyrittäjä voi laittaa kulukorvaukseksi. Nämä voi kuitenkin laittaa tulonhankkimismenoihin henkilökohtaisessa verotuksessa.


Ateria- että kilometrikorvaukset korvataan aina verotusarvon mukaisesti matkalaskuun perustuen.

Kulut henkilökohtaisessa verotuksessa

Useat kulut, joita ei voi vähentää laskutuspalvelun kautta, ovat vähennyskelpoisia henkilökohtaisessa verotuksessa. Lisää tietoa löytyy verottajalta: Verotettavan tulon laskeminen henkilöverotuksessa.

Aloita Kevytyrittäjyys Vaivattomasti

Liity nyt ja nauti yrittäjyyden vapaudesta ilman byrokratian huolia.

Rekisteröidy