· Camilla Pesonen · vakuutukset  · 4 min read

Yrittäjän eläkevakuutus (YEL)

Yrittäjän eläkevakuutus (YEL) on keskeinen osa yrittäjän sosiaaliturvaa Suomessa. Lue, kuka tarvitsee YEL-vakuutuksen, miten se määritellään, ja mitä etuja se tarjoaa.

Yrittäjän eläkevakuutus (YEL) on keskeinen osa yrittäjän sosiaaliturvaa Suomessa. Lue, kuka tarvitsee YEL-vakuutuksen, miten se määritellään, ja mitä etuja se tarjoaa.

Sisällysluettelo

 1. Yrittäjän eläkevakuutus (YEL)
 2. Kuka tarvitsee YEL-vakuutuksen?
 3. Miten YEL-työtulo määritellään?
 4. Mitä YEL-vakuutus maksaa?
 5. Miksi YEL-vakuutus on tärkeä?
 6. Miten YEL-vakuutus otetaan?
 7. Toiminimiyrittäjä ja YEL
 8. Mitä YEL-vakuutus kattaa?
 9. YEL ja alkavan yrittäjän alennus
 10. Yhteenveto

Yrittäjän eläkevakuutus (YEL)

Yrittäjän eläkevakuutus (YEL) on keskeinen osa yrittäjän sosiaaliturvaa Suomessa. Se tarjoaa turvaa yrittäjän eläkepäiville sekä mahdollistaa sairaspäivärahan, vanhempainrahan ja työttömyysturvan saamisen.

Kuka tarvitsee YEL-vakuutuksen?

YEL-vakuutus on pakollinen kaikille yrittäjille, joiden työtulo on vähintään 9 010,28 euroa vuodessa (vuonna 2024). Tämä koskee myös kevytyrittäjiä, jotka toimivat laskutuspalvelun kautta. YEL-vakuutus tulee ottaa viimeistään kuuden kuukauden kuluessa yrittäjätoiminnan aloittamisesta.

Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus on pakollinen, kun kaikki seuraavat ehdot täyttyvät kohdallasi:

 • Olet 18-69-vuotias
 • Kevytyrittäminen tai yrittäminen, esim. laskutuspalvelun kautta, on toistuvaa eli lähetät useamman kuin yhden laskun ja toimintasi kevytyrittäjänä tai yrittäjänä jatkuu vähintään neljä (4) kuukautta
 • Työtulosi ovat vähintään 9 010,28 euroa 12 kuukauden ajanjaksolla (2024)
 • Et saa työeläkelakien mukaista vanhuuseläkettä

Miten YEL-työtulo määritellään?

YEL-työtulo ei ole sama asia kuin yrityksen voitto tai yrittäjän henkilökohtainen palkka. Se on arvio siitä, mitä vastaavasta työstä maksettaisiin ulkopuoliselle työntekijälle. Työtulon perusteella määräytyvät YEL-maksut sekä tulevaisuuden eläke- ja sosiaaliturvaetuudet.

Mitä YEL-vakuutus maksaa?

YEL-maksu määräytyy vahvistetun työtulon perusteella. Vuonna 2024 YEL-maksu on 24,10 % vahvistetusta työtulosta alle 53- ja yli 62-vuotiaille yrittäjille. 53-62-vuotiaille yrittäjille maksuprosentti on 25,60 %. Aloittavalle yrittäjälle myönnetään 22 %:n alennus ensimmäisen 48 kuukauden ajan.

Miksi YEL-vakuutus on tärkeä?

YEL-vakuutus takaa yrittäjälle sosiaaliturvan, joka on verrattavissa palkansaajien etuuksiin. Ilman YEL-vakuutusta yrittäjä ei olisi oikeutettu esimerkiksi sairauspäivärahaan, vanhempainrahaan tai työkyvyttömyyseläkkeeseen.

Miten YEL-vakuutus otetaan?

YEL-vakuutuksen voi ottaa yhteyttä eläkevakuutusyhtiöön, kuten Ilmariseen, Varmaan tai Eloon. Myös monet laskutuspalvelut, kuten bisse.fi, tarjoavat apua YEL-vakuutuksen järjestämisessä.

Toiminimiyrittäjä ja YEL

Toiminimen perustaminen on yksi yleisimmistä tavoista aloittaa yritystoiminta Suomessa. Toiminimiyrittäjä vastaa itse omasta YEL-vakuutuksestaan, aivan kuten kevytyrittäjäkin. YEL-vakuutuksen maksut määräytyvät yrittäjän vuosittain ilmoittaman työtulon perusteella, ja ne maksetaan vuosittain. YEL-vakuutus on pakollinen, jos yrittäjän työtulo ylittää vakuutusvelvollisuuden alarajan. Tämä vakuutus ei kata ainoastaan eläketurvaa, vaan myös yrittäjän sosiaaliturvaa, kuten sairaus- ja tapaturmavakuutusta.

Mitä YEL-vakuutus kattaa?

YEL-vakuutus turvaa taloudellisesti tulevaisuuttasi, jos toimit yrittäjänä tai kevytyrittäjänä. Vakuutus vaikuttaa yrittäjän sosiaaliturvaan ja eläkkeen kertymiseen. Tässä ovat keskeisimmät YEL-vakuutuksen tarjoamat edut:

Eläketurva

YEL-vakuutuksen avulla yrittäjä kartuttaa työeläkettään. Työeläkkeen määrä perustuu työuran aikana ansaittuihin kokonaisansioihin, sekä palkkatyössä että yrittäjänä tienattuihin. Yrittäjänä työeläke kertyy työtulon perusteella, kun taas palkkatyössä eläkettä kertyy palkan mukaan. Yrittäjänä toimiessa työeläkettä kertyy vuosittain 1,5 prosenttia työtulosta YEL-vakuutuksen kautta. Pääomatulot eivät kerrytä eläketurvaa.

Työttömyysturva

YEL-vakuutus tarjoaa taloudellista turvaa, jos yritystoiminta päättyy ja yrittäjä jää työttömäksi. Työttömyystuen määrään vaikuttaa ennen kaikkea YEL-työtulo. Yrittäjä voi myös liittyä työttömyyskassaan ja saada ansiosidonnaista päivärahaa, kun YEL-työtulo ylittää määritetyn alarajan. Lisätietoa työtulon alarajasta löytyy täältä.

Vanhempainraha

Yrittäjällä on oikeus vanhempainrahaan, aivan kuten palkansaajilla. Vanhempainrahan avulla yrittäjävanhempi voi jäädä kotiin lapsen syntymän jälkeen.

Perhe-eläke

Perhe-eläke tarjoaa taloudellista tukea yrittäjän perheelle lesken- ja lapseneläkkeen muodossa, jos yrittäjäperheen pääasiallinen huoltaja menehtyy.

Sairauspäiväraha ja kuntoutus

YEL-vakuutus turvaa yrittäjää sairauden kohdatessa. Yrittäjä voi saada sairaus- tai osasairauspäivärahaa sairastuessaan, mikä mahdollistaa rauhallisen toipumisen. Pitkittyneessä sairaustapauksessa yrittäjä voi saada kuntoutustukea.

Lopuksi

YEL-vakuutuksen tarkoitus on varmistaa toimeentulo eläkkeellä sekä tarjota taloudellista turvaa työttömyyden ja muiden elämänmuutosten varalle. Vakuutus hyödyttää myös yrittäjän perhettä perhe-eläkkeen muodossa. Sosiaali- ja eläketurvan perustana on yrittäjän työtulo, joten on tärkeää ilmoittaa työtulo oikealla tasolla vakuutukselle, jotta sosiaaliturva pysyy hyvällä tasolla.

YEL ja alkavan yrittäjän alennus

Yrittäjyyden alkutaipaleella pyritään kannustamaan yrittäjien toiminnan aloittamista monin eri keinoin. Yksi merkittävä kannustin on YEL-vakuutuksen alkavan yrittäjän alennus. Tämä alennus tarkoittaa käytännössä sitä, että vakuutusyhtiöt tarjoavat alennetun YEL-vakuutusmaksun ensimmäisten vuosien ajan.

Alennus on suunniteltu keventämään uusien yrittäjien ja kevytyrittäjien taloudellista taakkaa toimintansa alkuvaiheessa. Alennus voi olla huomattava, ja sen suuruus vaihtelee vuosittain. Alennus myönnetään automaattisesti, kun yrittäjä täyttää alennusehdot. Esimerkiksi vakuutusyhtiö Ilmarisen kautta uusi yrittäjä saa 22 % alennuksen YEL-maksusta ensimmäisen neljän vuoden ajan.

Yhteenveto

YEL-vakuutus on olennainen osa yrittäjän taloudellista turvaa. Se tarjoaa turvaa eläkepäiville ja varmistaa yrittäjän oikeuden sosiaalietuuksiin. Kevytyrittäjille YEL-vakuutus on yhtä tärkeä kuin perinteisille yrittäjille, ja sen järjestäminen on helppoa ja vaivatonta.

Takaisin Artikkeleihin

Muita artikkeleita

Katso kaikki artikkelit »
YEL-työtulo

YEL-työtulo

YEL-työtulo on yrittäjän eläkevakuutusjärjestelmän perusta. Lue, miten YEL-työtulo määritellään, miten se vaikuttaa eläkkeeseen ja sosiaalietuuksiin, ja miten voit optimoida työtulosi.

Miksi vastuuvakuutus on tärkeä rakennusalalla?

Miksi vastuuvakuutus on tärkeä rakennusalalla?

Vastuuvakuutus on erityisen tärkeä rakennusalalla, sillä se suojaa yritystä taloudellisilta riskeiltä ja vahingoilta. Lue, miksi vastuuvakuutus on välttämätön rakennusprojekteissa ja miten se auttaa suojaamaan yrityksen mainetta ja taloutta.

Kevytyrittäjän muistilista työstä sopimiseen

Kevytyrittäjän muistilista työstä sopimiseen

Kevytyrittäjänä toimiminen vaatii huolellisuutta sopimusten teossa. Tässä muistilistassa käsitellään tarjouksen tekeminen, sopimuksen laadinta, kommunikaatio asiakkaan kanssa ja laskutus. Näiden ohjeiden avulla kevytyrittäjä voi varmistaa sujuvan ja ammattimaisen yhteistyön.