· Camilla Pesonen · yrittäjyys  · 3 min read

Osakeyhtiö (OY) - Yksinkertainen Opas Aloittelijoille

Osakeyhtiö (OY) on yksi yleisimmistä yritysmuodoista Suomessa, erityisesti suuremmille yrityksille. Tämä opas selittää, mitä osakeyhtiö tarkoittaa, miten se perustetaan ja mitkä ovat sen edut ja velvoitteet.

Osakeyhtiö (OY) on yksi yleisimmistä yritysmuodoista Suomessa, erityisesti suuremmille yrityksille. Tämä opas selittää, mitä osakeyhtiö tarkoittaa, miten se perustetaan ja mitkä ovat sen edut ja velvoitteet.

Sisällysluettelo

 1. Osakeyhtiö (OY) - Yksinkertainen Opas Aloittelijoille
 2. Mitä Osakeyhtiö Tarkoittaa?
 3. Osakeyhtiön Perustaminen
 4. Osakeyhtiön Edut
 5. Osakeyhtiön Velvoitteet
 6. Yhteenveto

Osakeyhtiö (OY) - Yksinkertainen Opas Aloittelijoille

Osakeyhtiö, lyhennettynä OY, on yksi yleisimmistä yritysmuodoista Suomessa. Se sopii erityisesti yrityksille, jotka suunnittelevat laajempaa liiketoimintaa ja mahdollisesti kasvua. Tässä oppaassa käymme läpi, mitä osakeyhtiö tarkoittaa, miten se perustetaan ja mitkä ovat sen edut ja velvoitteet.

Mitä Osakeyhtiö Tarkoittaa?

Osakeyhtiö on yritysmuoto, jossa omistajat eli osakkaat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa yrityksen veloista tai muista sitoumuksista. Yrityksen omistus jakautuu osakkeisiin, ja osakkaat voivat omistaa erilaisia määriä osakkeita.

Tärkeimmät ominaisuudet:

 • Rajoitettu vastuu: Osakkaat eivät vastaa henkilökohtaisesti yrityksen veloista.
 • Osakkeet: Yritys omistetaan osakkeiden kautta, ja osakkeita voi ostaa ja myydä.
 • Hallinto: Yrityksellä on oltava hallitus, ja suurimmissa osakeyhtiöissä myös toimitusjohtaja.

Osakeyhtiön Perustaminen

Osakeyhtiön perustaminen vaatii muutamia askeleita ja asiakirjoja. Tässä on yksinkertainen ohje, miten voit perustaa osakeyhtiön Suomessa:

1. Perustamissopimus

Perustamissopimus on asiakirja, jossa osakeyhtiön perustajat sopivat yhtiön perustamisesta. Perustamissopimuksessa on oltava ainakin seuraavat tiedot:

 • Yrityksen nimi
 • Yrityksen toimiala
 • Osakkeiden määrä ja niiden jakautuminen osakkaille
 • Osakkeiden merkintähinta

2. Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys on dokumentti, jossa määritellään yrityksen toimintaa koskevat säännöt. Siinä tulee olla ainakin:

 • Yrityksen nimi
 • Yrityksen kotipaikka
 • Yrityksen toimiala

3. Osakepääoma

Osakeyhtiön perustamiseen ei enää vaadita vähimmäisosakepääomaa. Suositeltavaa kuitenkin on, että yrityksellä on riittävästi pääomaa toimintansa aloittamiseen ja pyörittämiseen.

4. Kaupparekisteriin Ilmoittaminen

Kun perustamissopimus ja yhtiöjärjestys on laadittu, yritys on ilmoitettava kaupparekisteriin. Ilmoituksen voi tehdä sähköisesti YTJ-palvelussa tai paperilomakkeella.

5. Muut Rekisteröinnit

Ilmoita yrityksesi myös tarvittaviin verorekistereihin, kuten:

 • Ennakkoperintärekisteri
 • Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
 • Työnantajarekisteri (jos yrityksellä on työntekijöitä)

Osakeyhtiön Edut

Osakeyhtiömuodolla on useita etuja, erityisesti suurempaa liiketoimintaa suunnitteleville yrityksille:

Rajoitettu Vastuu

Osakkaat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa yrityksen veloista tai sitoumuksista. Tämä tarkoittaa, että osakkaat voivat menettää vain sijoittamansa pääoman, mutta eivät joudu vastuuseen yrityksen mahdollisista veloista henkilökohtaisella omaisuudellaan.

Mahdollisuus Kasvuun

Osakeyhtiö tarjoaa hyvät mahdollisuudet yrityksen kasvulle ja uusien sijoittajien hankkimiselle. Osakkeita voidaan myydä uusille sijoittajille, mikä voi tuoda lisää pääomaa yrityksen toimintaan.

Verotus

Osakeyhtiötä verotetaan erillisenä oikeushenkilönä, mikä voi tarjota verotuksellisia etuja verrattuna henkilöyhtiöihin. Osakkaat maksavat veroa ainoastaan saamastaan osingosta ja palkasta.

Osakeyhtiön Velvoitteet

Osakeyhtiön perustaminen ja ylläpito tuo mukanaan myös tiettyjä velvoitteita:

Hallinto

Osakeyhtiöllä on oltava hallitus, joka vastaa yrityksen hallinnosta. Suuremmissa osakeyhtiöissä on myös toimitusjohtaja, joka vastaa yrityksen operatiivisesta toiminnasta.

Tilinpäätös ja Kirjanpito

Osakeyhtiön on pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa ja laadittava vuosittain tilinpäätös. Tilinpäätös on toimitettava kaupparekisteriin.

Yhtiökokous

Osakeyhtiön on pidettävä vuosittain yhtiökokous, jossa osakkaat päättävät muun muassa tilinpäätöksen hyväksymisestä, osingonjaosta ja hallituksen valinnasta.

Verot ja Ilmoitukset

Osakeyhtiön on tehtävä säännöllisesti veroilmoitukset ja maksettava yrityksen tulovero sekä muut mahdolliset verot, kuten arvonlisävero ja ennakonpidätykset.

Yhteenveto

Osakeyhtiö (OY) on erinomainen yritysmuoto niille, jotka suunnittelevat laajempaa liiketoimintaa ja mahdollisesti yrityksen kasvattamista. Se tarjoaa rajoitetun vastuun, hyvät kasvumahdollisuudet ja verotuksellisia etuja. Osakeyhtiön perustaminen vaatii huolellista suunnittelua ja tiettyjen muodollisuuksien noudattamista, mutta se tarjoaa vankan pohjan menestyvälle liiketoiminnalle.

Takaisin Artikkeleihin

Muita artikkeleita

Katso kaikki artikkelit »
Toiminimen Perustaminen - Yksinkertainen Opas

Toiminimen Perustaminen - Yksinkertainen Opas

Toiminimen perustaminen on nopea ja edullinen tapa aloittaa oma yritystoiminta. Tämä opas selittää selkeästi, miten toiminimi perustetaan ja mitä asioita tulee ottaa huomioon.

Mitä On Toiminimiyrittäjyys?

Mitä On Toiminimiyrittäjyys?

Toiminimiyrittäjyys eli yksityinen elinkeinonharjoittaja on suosittu yritysmuoto Suomessa. Tämä opas selittää, mitä toiminimiyrittäjyys on, mitkä ovat sen edut ja haasteet, sekä miten aloittaa toiminimiyrittäjyys.

Yrityksen perustaminen

Yrityksen perustaminen

Yrityksen perustaminen vaatii huolellista suunnittelua ja valmistelua. Tässä oppaassa käsittelemme tärkeimmät asiat ja kustannukset, jotka tulee huomioida yritystä perustettaessa, kuten liikeidea, liiketoimintasuunnitelma, yritysmuodon valinta, rekisteröinti, kirjanpito ja vakuutukset.