· Camilla Pesonen · yrittäjä  · 8 min read

Yrityksen perustaminen

Yrityksen perustaminen vaatii huolellista suunnittelua ja valmistelua. Tässä oppaassa käsittelemme tärkeimmät asiat ja kustannukset, jotka tulee huomioida yritystä perustettaessa, kuten liikeidea, liiketoimintasuunnitelma, yritysmuodon valinta, rekisteröinti, kirjanpito ja vakuutukset.

Yrityksen perustaminen vaatii huolellista suunnittelua ja valmistelua. Tässä oppaassa käsittelemme tärkeimmät asiat ja kustannukset, jotka tulee huomioida yritystä perustettaessa, kuten liikeidea, liiketoimintasuunnitelma, yritysmuodon valinta, rekisteröinti, kirjanpito ja vakuutukset.

Sisällysluettelo

 1. Yritysmuodon valinta

 2. Kuinka perustat yrityksen

 3. Mitä asioita tulee ottaa huomioon yritystä perustettaessa

 4. Mitä yrityksen perustaminen maksaa?

1. Yritysmuodon valinta

Yritysmuodon valinta on yksi tärkeimmistä päätöksistä, joka sinun tulee tehdä, kun perustat yrityksen. Yritysmuoto vaikuttaa muun muassa yrityksen hallinnointiin, verotukseen, vastuisiin ja rahoitukseen. Tässä oppaassa käymme läpi yleisimmät yritysmuodot Suomessa ja niiden keskeiset erot, jotta voit valita omalle liiketoiminnallesi parhaiten sopivan muodon. Suosituimmat yritysmuodot ovat Toiminimi ja Osakeyhtiö.

1.1 Toiminimi (yksityinen elinkeinonharjoittaja)

Toiminimi on yksinkertaisin ja suosituin yritysmuoto yksinyrittäjälle. Se on helppo ja edullinen perustaa, ja sen hallinnointi on kevyempää kuin muiden yritysmuotojen.

Plussat:

 • Helppo ja nopea perustaa
 • Ei vaadi minimipääomaa
 • Kevyt hallinnointi ja kirjanpito

Haitat:

 • Yrittäjä on henkilökohtaisesti vastuussa yrityksen veloista ja sitoumuksista
 • Rahoitusmahdollisuudet ovat rajalliset
 • Toiminnan laajentuessa voi olla tarpeen vaihtaa yritysmuotoa

1.2 Osakeyhtiö (OY)

Osakeyhtiö on sopiva yritysmuoto, jos aiot kasvattaa yritystä tai tarvitset ulkopuolista rahoitusta. Osakeyhtiö sopii myös useamman yrittäjän omistukseen.

Edut:

 • Omistajat eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa yrityksen veloista
 • Hyvät mahdollisuudet rahoitukseen
 • Yrityksen osakkeita voi myydä tai siirtää

Miinukset:

 • Perustaminen on monimutkaisempaa ja kalliimpaa kuin toiminimellä
 • Vaatii vähintään yhden hallituksen jäsenen ja varajäsenen
 • Laajempi kirjanpitovelvollisuus ja tilinpäätösvaatimukset

1.3 Avoin yhtiö (AY)

Avoin yhtiö on kahden tai useamman henkilön yhdessä omistama yritys, jossa kaikki yhtiömiehet vastaavat yhtiön veloista ja sitoumuksista.

Edut:

 • Helppo perustaa ja hallinnoida
 • Yhtiömiehet voivat jakaa vastuut ja tehtävät

Miinukset:

 • Yhtiömiehet ovat henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön veloista
 • Mahdolliset erimielisyydet yhtiömiesten välillä voivat hankaloittaa toimintaa

1.4 Kommandiittiyhtiö (KY)

Kommandiittiyhtiössä on vähintään yksi vastuunalainen yhtiömies, joka vastaa yhtiön veloista, ja vähintään yksi äänetön yhtiömies, joka sijoittaa pääomaa mutta ei vastaa yhtiön veloista henkilökohtaisesti.

Edut:

 • Mahdollisuus saada ulkopuolista rahoitusta äänettömiltä yhtiömiehiltä
 • Vastuunalaisella yhtiömiehellä on päätäntävalta yhtiössä

Miinukset:

 • Vastuunalainen yhtiömies on henkilökohtaisessa vastuussa yhtiön veloista
 • Hallinnointi voi olla monimutkaisempaa kuin avoimessa yhtiössä

1.5 Osuuskunta (OK)

Osuuskunta on yritysmuoto, jossa jäsenet harjoittavat taloudellista toimintaa yhdessä. Se sopii hyvin esimerkiksi pienyrittäjien tai freelancerien yhteisöksi.

Edut:

 • Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan veloista
 • Jäsenet voivat hyödyntää osuuskunnan palveluja edullisesti
 • Tasavertainen päätöksenteko

Miinukset:

 • Perustaminen ja hallinnointi vaativat enemmän byrokratiaa
 • Vaatii vähintään kolme jäsentä perustamiseen

1.6 Yritysmuodon valinta - Yhteenveto

Yritysmuodon valinta riippuu yrityksesi koosta, kasvutavoitteista, rahoitustarpeista ja henkilökohtaisesta riskinsietokyvystäsi. Pienelle, aloittelevalle yritykselle toiminimi voi olla sopiva vaihtoehto, kun taas suuremmille tai nopeasti kasvaville yrityksille osakeyhtiö voi olla parempi valinta. Ota huomioon myös mahdolliset yhtiökumppanit ja heidän roolinsa yrityksessä.

Tarvittaessa voit aina kääntyä asiantuntijan puoleen saadaksesi apua oikean yritysmuodon valinnassa.

2. Kuinka perustat yrityksen

Yrityksen perustaminen on jännittävä ja merkittävä askel kohti itsenäistä liiketoimintaa. Tämä opas auttaa sinua ymmärtämään yrityksen perustamisen vaiheet Suomessa ja tarjoaa käytännön neuvoja, jotta voit aloittaa oman yrityksesi sujuvasti ja tehokkaasti.

2.1 Liikeidean kehittäminen

Ennen kuin perustat yrityksen, sinun tulee kehittää selkeä liikeidea. Pohdi, mitä tuotteita tai palveluita tarjoat, kenelle ne on suunnattu ja miten erotut kilpailijoista.

Kysymyksiä pohdittavaksi:

 • Mikä on liikeideasi?
 • Kenelle tuotteesi tai palvelusi on suunnattu?
 • Miten erotut kilpailijoista?

2.2 Liiketoimintasuunnitelman laatiminen

Liiketoimintasuunnitelma on yritystoimintasi perusta. Se auttaa sinua jäsentämään ajatuksesi ja asettamaan tavoitteet. Hyvin laadittu liiketoimintasuunnitelma on myös tärkeä rahoituksen hakemista varten.

Liiketoimintasuunnitelman osiot:

 • Yrityksen kuvaus
 • Markkina-analyysi
 • Tuotteet ja palvelut
 • Markkinointi- ja myyntistrategia
 • Taloudellinen suunnittelu

2.3 Yritysmuodon valinta

Valitse yrityksellesi sopiva yritysmuoto. Yleisimmät yritysmuodot Suomessa ovat toiminimi, osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja osuuskunta. Kunkin yritysmuodon valintaan vaikuttavat muun muassa vastuut, verotus ja rahoitusmahdollisuudet.

2.4 Yrityksen nimen valitseminen

Yrityksen nimi on tärkeä osa brändiäsi. Nimen tulee olla erottuva ja kertoa jotain liiketoiminnastasi. Varmista, että valitsemasi nimi ei ole jo käytössä ja että se täyttää viranomaisten vaatimukset.

2.5 Yrityksen rekisteröinti

Kun olet valinnut yritysmuodon ja nimen, voit rekisteröidä yrityksesi. Tämä tapahtuu helpoiten sähköisesti YTJ-palvelussa (Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä). Rekisteröintiprosessi vaihtelee yritysmuodon mukaan.

Rekisteröinnin vaiheet:

 • Täytä perustamisilmoitus YTJ-palvelussa
 • Liitä tarvittavat asiakirjat (esim. yhtiösopimus)
 • Maksa rekisteröintimaksu (osakeyhtiön perustaminen maksaa yleensä noin 275 euroa)

2.6 Verotus ja luvat

Yrityksen perustamisen yhteydessä sinun tulee ilmoittautua tarvittaviin verorekistereihin, kuten ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverovelvolliseksi ja työnantajarekisteriin. Lisäksi saatat tarvita toimialastasi riippuen erilaisia lupia ja ilmoituksia, kuten ympäristölupa, terveysviranomaisten luvat tai elintarvikehuoneistoilmoitus.

2.7 Kirjanpito ja taloushallinto

Jokaisen yrityksen on pidettävä kirjanpitoa. Voit hoitaa kirjanpidon itse tai ulkoistaa sen tilitoimistolle. Kirjanpidon avulla seuraat yrityksesi taloudellista tilannetta ja varmistat, että täytät lakisääteiset velvoitteesi.

2.8 Pankkitilin avaaminen ja rahoituksen hankinta

Avaa yrityksellesi oma pankkitili, jonne kaikki yrityksen tulot ja menot kirjataan. Tarvittaessa hanki rahoitusta esimerkiksi pankkilainan, sijoittajien tai erilaisten tukien ja avustusten avulla.

2.9 Markkinointi ja myynti

Laadi markkinointisuunnitelma, jossa määrität, miten tavoitat asiakkaasi ja miten edistät myyntiäsi. Hyvä markkinointi- ja myyntistrategia auttaa yritystäsi kasvamaan ja menestymään.

2.10 Yritystoiminnan käynnistäminen

Kun kaikki edellä mainitut vaiheet on suoritettu, voit aloittaa yritystoiminnan. Muista seurata yrityksesi toimintaa säännöllisesti, arvioida tuloksia ja tehdä tarvittavia muutoksia suunnitelmiin.

2.11 Yhteenveto

Yrityksen perustaminen vaatii huolellista suunnittelua ja valmistelua. Noudattamalla tätä opasta varmistat, että yrityksesi perustaminen sujuu mahdollisimman jouhevasti. Onnea matkaan ja menestystä yrittäjänä!

Mitä asioita tulee ottaa huomioon yritystä perustettaessa

3.1 Liikeidean selkeys ja kannattavuus

Liikeidea on yrityksesi perusta. On tärkeää, että liikeidea on selkeä, ainutlaatuinen ja kohderyhmälle houkutteleva. Tee markkinatutkimus selvittääksesi, onko tuotteillesi tai palveluillesi kysyntää ja miten kilpailijat toimivat.

Kysymyksiä pohdittavaksi:

 • Mikä on liikeideasi ydin?
 • Kenelle tuotteesi tai palvelusi on suunnattu?
 • Mitä arvoa tuot asiakkaillesi?
 • Kuinka erotut kilpailijoista?

3.2 Liiketoimintasuunnitelma

Laadi kattava liiketoimintasuunnitelma, joka sisältää yrityksen toiminnan kuvauksen, markkinointistrategian, rahoitussuunnitelman ja taloudelliset ennusteet. Hyvä liiketoimintasuunnitelma auttaa sinua hahmottamaan yrityksesi tavoitteet ja strategiat sekä on tärkeä työkalu rahoituksen hakemiseen.

Liiketoimintasuunnitelman osiot:

 • Yrityksen kuvaus
 • Markkina-analyysi
 • Tuotteet ja palvelut
 • Markkinointi- ja myyntistrategia
 • Taloudellinen suunnittelu ja ennusteet

3.3 Yritysmuodon valinta

Valitse yrityksellesi sopiva yritysmuoto. Suomessa yleisimpiä yritysmuotoja ovat toiminimi, osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja osuuskunta. Yritysmuodon valintaan vaikuttavat muun muassa yrityksen koko, vastuut, verotus ja rahoitusmahdollisuudet.

Yritysmuodot:

 • Toiminimi (yksityinen elinkeinonharjoittaja)
 • Osakeyhtiö (OY)
 • Avoin yhtiö (AY)
 • Kommandiittiyhtiö (KY)
 • Osuuskunta (OK)

3.4 Yrityksen nimen valinta

Valitse yrityksellesi erottuva ja mieleenpainuva nimi. Tarkista, ettei nimi ole jo käytössä ja että se täyttää viranomaisten vaatimukset. Voit tarkistaa nimien saatavuuden PRH:n (Patentti- ja rekisterihallitus) nimipalvelusta.

3.5 Yrityksen rekisteröinti

Rekisteröi yrityksesi YTJ-palvelussa (Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä). Rekisteröintiprosessi vaihtelee yritysmuodon mukaan, ja siihen kuuluu muun muassa perustamisilmoituksen täyttäminen ja tarvittavien asiakirjojen liittäminen.

3.6 Verotus ja luvanvaraisuus

Ilmoittaudu tarvittaviin verorekistereihin, kuten ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja työnantajarekisteriin. Selvitä myös, tarvitsetko toimialastasi riippuen erityisiä lupia tai ilmoituksia, kuten ympäristölupa tai elintarvikehuoneistoilmoitus.

3.7 Kirjanpito ja taloushallinto

Jokaisen yrityksen on pidettävä kirjanpitoa. Voit hoitaa kirjanpidon itse, jos sinulla on siihen tarvittavat taidot, tai ulkoistaa sen tilitoimistolle. Kirjanpito auttaa seuraamaan yrityksesi taloudellista tilannetta ja varmistamaan lakisääteisten velvoitteiden täyttämisen.

3.8 Rahoitus ja pankkiasiat

Avaa yrityksellesi oma pankkitili ja järjestä rahoitus tarpeen mukaan. Voit hakea rahoitusta esimerkiksi pankkilainoista, sijoittajilta tai erilaisista yritystuista ja avustuksista.

3.9 Markkinointi ja myynti

Suunnittele markkinointistrategia, jolla tavoitat kohderyhmäsi ja edistät myyntiä. Käytä erilaisia markkinointikanavia, kuten sosiaalista mediaa, sähköpostimarkkinointia ja perinteistä mainontaa, yrityksesi näkyvyyden lisäämiseksi.

3.10 Verkostot ja yhteistyö

Rakenna verkostoja muiden yrittäjien, yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kanssa. Hyvät verkostot voivat tuoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia, tukea ja neuvoja.

3.11 Lainsäädäntö ja vastuut

Tutustu yritystoimintaan liittyviin lakeihin ja säädöksiin, kuten työlainsäädäntöön, kuluttajansuojaan ja ympäristölainsäädäntöön. Varmista, että yrityksesi toiminta noudattaa kaikkia sovellettavia säädöksiä.

3.12 Vakuutukset

Hanki yrityksellesi tarvittavat vakuutukset, kuten vastuuvakuutus, tapaturmavakuutus ja omaisuusvakuutus. Vakuutukset suojaavat yritystäsi yllättäviltä riskeiltä ja vahingoilta.

3.13 Yhteenveto

Yrityksen perustaminen on monivaiheinen prosessi, joka vaatii huolellista valmistelua ja suunnittelua. Ottamalla huomioon edellä mainitut tekijät voit varmistaa, että yrityksesi käynnistyy sujuvasti ja menestyksekkäästi. Muista hyödyntää asiantuntijoiden apua ja neuvoja tarvittaessa. Onnea yrityksesi perustamiseen!

Mitä yrityksen perustaminen maksaa?

Yrityksen perustamiseen liittyy monia kustannuksia, jotka vaihtelevat yritysmuodon, toimialan ja liiketoiminnan laajuuden mukaan. Tässä oppaassa käymme läpi tärkeimmät kustannukset, jotka sinun tulee ottaa huomioon yritystä perustaessasi.

Viimeisin PRH:n hinnasto löytyy täältä: Kaupparekisterin ilmoitusten ja hakemusten käsittelymaksuhinnasto

4.1 Perustamiskustannukset

Yrityksen perustamiseen liittyvät kulut vaihtelevat yritysmuodon mukaan. Tässä ovat yleisimmät kustannukset eri yritysmuodoille:

Toiminimi (yksityinen elinkeinonharjoittaja)

 • Perustamismaksu: Ilmainen, jos ilmoitat yrityksen vain verohallinnon rekisteriin. Kaupparekisteriin ilmoittaminen maksaa 70 euroa.

Osakeyhtiö (OY)

 • Perustamismaksu: 240 euroa sähköisesti ja 370 euroa paperilomakkeella.
 • Osakepääoma: Osakeyhtiön perustamiseen ei enää vaadita vähimmäisosakepääomaa, mutta suositellaan, että yhtiöllä on riittävästi pääomaa toimintansa aloittamiseen.

Avoin yhtiö (AY) ja Kommandiittiyhtiö (KY)

 • Perustamismaksu: 280 euroa.

Osuuskunta (OK)

 • Perustamismaksu: 380 euroa sähköisesti ja 480 euroa paperilla.

4.2 Rekisteröintimaksut

Yrityksen perustamisen yhteydessä sinun tulee rekisteröityä erilaisiin verorekistereihin ja mahdollisesti hankkia erityisiä lupia. Tässä ovat yleisimmät rekisteröintimaksut:

 • Ennakkoperintärekisteri: Ilmainen
 • Arvonlisäverovelvollisten rekisteri: Ilmainen
 • Työnantajarekisteri: Ilmainen

4.3 Luvat ja ilmoitukset

Toimialasta riippuen saatat tarvita erilaisia lupia ja ilmoituksia. Näiden hankkimiseen liittyvät kustannukset vaihtelevat suuresti. Esimerkkejä mahdollisista luvista ja niiden kustannuksista:

 • Ympäristölupa: 500–2 000 euroa
 • Elintarvikehuoneistoilmoitus: 100–500 euroa
 • Alkoholilupa: 300–2 000 euroa

4.4 Kirjanpito ja taloushallinto

Yrityksen kirjanpitoon ja taloushallintoon liittyvät kulut vaihtelevat sen mukaan, hoidatko kirjanpidon itse vai ulkoistatko sen tilitoimistolle.

 • Kirjanpito-ohjelmisto: 20 – 100 euroa kuukaudessa
 • Tilitoimiston palvelut: 50 – 500 euroa kuukaudessa yrityksen koosta ja tarpeista riippuen

4.5 Pankkitili ja maksuliikenne

Yrityksen pankkitilin avaaminen ja maksuliikenteen hallinta aiheuttavat myös kustannuksia:

 • Yritystilin avaaminen: 0 – 100 euroa
 • Kuukausittaiset palvelumaksut: 10 – 40 euroa
 • Maksupäätteen vuokraus (ei pakollista): 20 – 50 euroa kuukaudessa

4.6 Vakuutukset

Yrityksen toiminnan turvaamiseksi tarvitset erilaisia vakuutuksia. Vakuutusten kustannukset riippuvat toimialasta, yrityksen koosta ja riskitasosta.

 • Vastuuvakuutus: 100 – 2 000 euroa vuodessa
 • Tapaturmavakuutus: 100 – 1 000 euroa vuodessa
 • Omaisuusvakuutus: 200 – 1 000 euroa vuodessa

4.7 Markkinointi ja mainonta

Markkinointiin ja mainontaan liittyvät kustannukset riippuvat valitsemistasi markkinointikanavista ja -strategioista.

 • Verkkosivut: 100+ euroa
 • Sosiaalisen median mainonta: 50–500 euroa kuukaudessa
 • Perinteinen mainonta (esim. lehdet, radio): 200–5 000 euroa kampanjaa kohden.

4.8 Muut kustannukset

Yrityksen perustamiseen liittyy myös muita kustannuksia, kuten toimitilojen vuokra, kalusteet, laitteet ja toimistotarvikkeet.

 • Toimitilojen vuokra: 300+ euroa kuukaudessa sijainnista ja koosta riippuen
 • Kalusteet ja laitteet: 500+ euroa
 • Toimistotarvikkeet: 100–500 euroa

4.9 Yhteenveto

Yrityksen perustamisen kustannukset vaihtelevat suuresti riippuen yritysmuodosta, toimialasta ja liiketoiminnan laajuudesta. On tärkeää laatia realistinen budjetti ja varmistaa, että sinulla on riittävästi pääomaa kattamaan kaikki perustamiskulut.

Takaisin Artikkeleihin

Muita artikkeleita

Katso kaikki artikkelit »
Toiminimen kirjanpito

Toiminimen kirjanpito

Toiminimen kirjanpito on olennainen osa yrityksen toimintaa. Tässä oppaassa käymme läpi, miten toiminimen kirjanpito hoidetaan, mitä siihen sisältyy ja mitä yrittäjän tulee ottaa huomioon. Opit myös kirjanpidon keskeiset käsitteet ja käytännöt.

ALV eli arvonlisävero

ALV eli arvonlisävero

Tutustu arvonlisäveron perusteisiin, mikä on ALV, milloin sitä täytyy maksaa, ja mitkä ovat vuoden 2024 ALV-kannat. Käytännön esimerkit ja selkeät ohjeet auttavat ymmärtämään arvonlisäverotuksen käytäntöjä.

Yrittäjän eläkevakuutus (YEL)

Yrittäjän eläkevakuutus (YEL)

Yrittäjän eläkevakuutus (YEL) on keskeinen osa yrittäjän sosiaaliturvaa Suomessa. Lue, kuka tarvitsee YEL-vakuutuksen, miten se määritellään, ja mitä etuja se tarjoaa.

Toiminimen verovähennykset

Toiminimen verovähennykset

Toiminimen verovähennykset ovat merkittävä etu, joka vähentää verotettavaa tuloa ja maksettavien verojen määrää. Artikkelissa käsitellään tyypillisiä verovähennyskelpoisia kuluja ja annetaan vinkkejä niiden hyödyntämiseen.